'DIGITAL IN 2016' RAPORU YAYINLANDI

Türkiye’nin de yer aldığı raporda global rakamlara bakıldığında geçtiğimiz 12 ay içinde aktif internet kullanıcıları sayısının %10 artış gösterdiği görülüyor. Aktif mobil sosyal medya kullanıcıları oranı ise % 10 artmış olarak ortaya çıkarken, en büyük artış %17’lik büyüme ile mobil sosyal medya kullanıcılarında ortaya çıkmış durumda.

'DIGITAL IN 2016' RAPORU YAYINLANDI

Türkiye’nin internet kullanım penetrasyonu %58 iken, aktif sosyal medya hesaplarının penetrasyonu %53, aktif mobil sosyal medya kullanıcıları penetrasyonuı ise %45 olarak belirtiliyor. Yıllık büyümeye bakıldığında geçtiğimiz yıla göre en çok artış %13’lük artış oranı ile aktif mobil sosyal medya kullanıcılarında meydana gelmiş olarak
görülüyor.

'DIGITAL IN 2016' RAPORU YAYINLANDI

Dünya geneli internet penetrasyonlarına bakıldığında Türkiye’nin %58’lik penetrasyon oranı ile global ortalamanın (%46) üzerinde ve 19.sırada olduğu görülüyor. Bu sıralamada Türkiye geçtiğimiz sene 21. sırada yer alıyordu. %90’ın üzerindeki internet penetrasyonları ile ilk 3 sırada Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Kanada yer alıyor.

'DIGITAL IN 2016' RAPORU YAYINLANDI

Mobil internet trafiğindeki payı göz önüne alındığında Türkiye %46 ile 9. sırada görülüyor. Geçen sene 16. sırada bulunan Türkiye, web trafiğindeki payını bu sene %64 büyütmüş durumda. Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları oranı ise %53 ve global sıralamada 12. sırada yer alıyor.