We Are Social 2016’nın sosyal ve dijital trendlerini ve istatistiklerini irdeleyen ‘Digital in 2016′ raporunu yayınladı.

Türkiye’nin de yer aldığı raporda global rakamlara bakıldığında geçtiğimiz 12 ay içinde aktif internet kullanıcıları sayısının %10 artış gösterdiği görülüyor. Aktif mobil sosyal medya kullanıcıları oranı ise %10 artmış olarak ortaya çıkarken, en büyük artış %17’lik büyüme ile mobil sosyal medya kullanıcılarında ortaya çıkmış durumda.

We Are Social 2016’nın Sosyal ve Dijital İstatistik Verileri

 

 

Dünya geneli internet penetrasyonlarına bakıldığında Türkiye’nin %58’lik penetrasyonoranı ile global ortalamanın (%46) üzerinde ve 19.sırada olduğu görülüyor. Bu sıralamadaTürkiye geçtiğimiz sene 21. sırada yer alıyordu. %90’ın üzerindeki internet penetrasyonlarıile ilk 3 sırada Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Kanada yer alıyor.

We Are Social 2016’nın Sosyal ve Dijital İstatistik VerileriMobil internet trafiğindeki payı göz önüne alındığında Türkiye %46 ile 9. sırada görülüyor.Geçen sene 16. sırada bulunan Türkiye, web trafiğindeki payını bu sene %64 büyütmüşdurumda. Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları oranı ise %53 ve global sıralamada 12.sırada yer alıyor.

We Are Social 2016’nın Sosyal ve Dijital İstatistik Verileri

Türkiye’nin internet kullanım penetrasyonu %58 iken, aktif sosyal medya hesaplarınınpenetrasyonu %53, aktif mobil sosyal medya kullanıcıları penetrasyonuı ise %45 olarakbelirtiliyor. Yıllık büyümeye bakıldığında geçtiğimiz yıla göre en çok artış %13’lük artışoranı ile aktif mobil sosyal medya kullanıcılarında meydana gelmiş olarak görülüyor.